نگارش کوروش بزرگ

شماره 1.7.1

اجرای یک کوئری پایگاه داده با اشکال مواجه شد.

توضیحات کامل خطا در فایل لاگ سرور موجود است.